Het Nieuwe Werken en PerfectView CRM Online

Het Nieuwe Werken verandert de manier waarop wij werken structureel en ingrijpend. Het Nieuwe Werken is slimmer en efficiënter werken, werken onafhankelijk van tijd en plaats door gebruik te maken van internet. Het is gebruik maken van de netwerkfunctie van internet, samenwerken op afstand, productiever werken door je tijd beter in te richten. Het is gebaseerd op vertrouwen en resultaat. Het Nieuwe Werken kan vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd: technologie, productiviteit, werkomgeving, toepassingen (applicaties, tools), mobiliteit, sociaal/interactie, hrm, lifehacking (timemanagement) en finance.

De medewerker wordt centraal gesteld en hij krijgt – binnen bepaalde grenzen – de ruimte en vrijheid om te bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt. Recente ontwikkelingen in de ICT maken Het Nieuwe Werken technisch mogelijk en maatschappelijke ontwikkelingen maken het wenselijk.

PerfectView CRM Online is Cloud computing en vult zo Het Nieuwe Werken krachtig in. Daarbij koppelt PerfectView aan de Cloud software van Microsoft en van Google.

ROI van Het Nieuwe Werken

  • Bereikbaarheid neem met 23% toe
  • Woon-/werkverkeer neem af (6 – 30% minder kosten)
  • De productiviteit stijgt met 28 minuten per persoon per dag
  • Er is 20 tot 40% minder m2 kantoorruimte per persoon nodig
  • Daling van het ziekteverzuim (1 tot 40%)

(bron: Microsoft, maart 2011)