Een doelgroep is een groep personen die een organisatie, stichting of vereniging wil bereiken met een gerichte boodschap. De gerichte boodschap kan verschillende dingen omvatten zoals: een commercieel aanbod, bewustwording over een bepaald onderwerp, het onder de aandacht brengen van een evenement en ga zo maar door. Het uiteindelijke doel is door middel van deze gerichte boodschap een gedragsverandering bij de doelgroep tot stand te brengen.

De gerichte boodschap kan op verschillende manieren worden gecommuniceerd. Denk bijvoorbeeld aan reclamecampagnes, nieuwsbrieven of belacties.

Een doelgroep wordt bepaald aan de hand van een aantal gemeenschappelijke kenmerken, zoals; leeftijd, woonplaats, opleidingsniveau, geslacht, politieke voorkeur etc. Zodra de parameters hiervoor zijn vastgesteld ontstaan er selecties van personen. Bij de volgende stap is te bepalen hoe deze personen het beste bereikt kunnen worden. Hoogopgeleide tweeverdieners en kinderen in de basisschoolleeftijd vereisen bijvoorbeeld een andere communicatievorm. Dus niet alleen de vraag “Wie wil ik bereiken?” maar ook de vraag “Hoe bereik ik deze personen?” is relevant. De manier van aanspreken verschilt vaak per doelgroep alsmede het medium.

Een reclamecampagne op social media bereikt wellicht veel jongeren. Maar als je doelgroep ouderen van 75+ is zal je ook aan andere vormen van communicatie moeten denken. Kortom: het is van belang dat de doelgroep helder wordt gedefinieerd.

Om een doelgroep in kaart te brengen wordt vaak een aantal vragen gesteld die de kenmerken in beeld brengen:

 • Demografische kenmerken:
  • Welke leeftijd heeft mijn doelgroep?
  • Zijn het mannen of vrouwen, jongens of meisjes? (of beide)
  • Welke religie heeft mijn doelgroep?
  • In welke levensfase bevindt mijn doelgroep zich? (studenten, jonge gezinnen, gepensioneerden)
 • Geografische kenmerken:
  • Waar woont mijn doelgroep? (postcodegebied, regio, provincie)
  • Waar werkt mijn doelgroep? (Stad, agrarisch gebied)
 • Sociaal economische kenmerken:
  • Welk opleidingsniveau geniet mijn doelgroep?
  • Welk beroep heeft mijn doelgroep? (zzp’ers, tegelzetters, leraren)
 • Psychografische kenmerken:
  • Waaraan hecht mijn doelgroep waarde? (status, milieubewust)
  • Welke levensstijl heeft mijn doelgroep? (meerdere keren per jaar op vakantie, koop- of huurhuis)

Hoe bereik je je doelgroep?

Hoogopgeleide tweeverdieners en kinderen in de basisschoolleeftijd vereisen een andere communicatievorm. Dus niet alleen de vraag “Wie wil ik bereiken?” maar ook de vraag “Hoe bereik ik deze personen?” is relevant. De manier van aanspreken verschilt vaak per doelgroep alsmede het medium.

Een reclamecampagne op social media bereikt wellicht veel jongeren. Maar als je doelgroep ouderen van 75+ is, zal je ook aan andere, waarschijnlijk zelfs offline vormen van communicatie moeten denken. Kortom: het is van belang dat de doelgroep helder wordt gedefinieerd. Pas daarna weet je hoe jij je marketing moet vormgeven.