Rendement is de verhouding tussen opbrengst en kosten oftewel investering. Rendement wordt uitgedrukt in een percentage. Het is dus anders dan resultaat, resultaat wordt uitgedrukt in een bedrag. Rendement gebruik je om de verschillende resultaten met elkaar te vergelijken. De waarde voor je organisatie wordt zo duidelijk inzichtelijk.

Rendement wordt als volgt berekend: opbrengsten gedeeld door kosten.

Stel, je produceert een product dat een investering van €1.000,- vereist. De opbrengsten van dit product zijn €200,-.  Dan heeft deze investering een rendement van 20%. €1.000,- / €200,- = 20%. Voor investeringen die een looptijd hebben van meerdere jaren, wordt het rendement per jaar berekend. Zo kan worden bepaald of een investering het beter of juist minder goed doet ten opzichte van voorgaande jaren.

De Engelse term voor rendement is ROI: Return of Investment.