Privacyverklaring PerfectView

In deze verklaring vind je de uitgangspunten van de PerfectView Privacyverklaring die gelden voor communicatie, alsook dienstverlening van PerfectView met/aan (potentiële) klantrelaties. Deze privacyverklaring is van toepassing op PerfectView websites, –(klant)services, en -berichtgeving, alsook documenten waarin een verwijzing wordt weergegeven naar deze verklaring.

Verzamelen van persoonlijke en bedrijfsgegevens

Wanneer je een overeenkomst aangaat met PerfectView en/of je jezelf registreert voor nieuwsdiensten en/of het aanvragen van informatie, demonstraties, testaccounts, prijsopgaven e.d. via PerfectView websites, vragen wij je om persoonlijke en bedrijfsgegevens in te vullen. De gegevens die we verzamelen, kunnen worden gecombineerd met reeds eerder verkregen gegevens via andere PerfectView services en/of aanvraagformulieren en van andere bedrijven. Wij maken gebruik van cookies en andere technologieën om een indruk te krijgen van uw activiteiten binnen onze websites, nieuwsdiensten en services om u een optimale ervaring te kunnen bieden.

Gebruik van persoonlijke en bedrijfsgegevens

Wij gebruiken de gegevens die we verzamelen, om de services te kunnen leveren waar je om vraagt. Onze services houden onder meer de weergave en het versturen van (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven en -berichten en reclame c.q. aanbiedingen op maat in. Wij gebruiken je gegevens om je te kunnen informeren over andere producten of services die worden aangeboden door PerfectView en haar partners, en om je belangrijke uitnodigingen te sturen om deel te nemen aan onderzoeken of evenementen met betrekking tot het PerfectView producten en dienstenaanbod. In geval van een klant-leverancier relatie tussen jou en PerfectView gebruiken wij je gegevens ook voor het verstrekken van software updates, mits je een service level agreement overeenkomst heeft met PerfectView. Wij verstrekken, verkopen, verhuren of leasen onze klantenlijsten nooit aan derden.

Beëindiging van (nieuws)diensten van PerfectView via e-mail communicatie

Je kunt de verdere ontvangst van reclame- en nieuwsmails, alsook uitnodigen voor onderzoeken en evenementen van PerfectView voorkomen door de instructies op te volgen die worden gegeven in de e-mail (nieuws)berichten die je ontvangt. Als gevolg van de overeengekomen service level agreement behoudt PerfectView te allen tijden het recht om persoonlijke en bedrijfsgegevens te gebruiken voor het verstrekken van software updates. PerfectView heeft zich te allen tijden het recht voorbehouden om na het aangaan van een overeenkomst c.q. het overeenkomen van een financiële transactie met PerfectView gebruik te maken van persoonlijke en bedrijfsgegevens om dienstverlening aan klantrelaties te optimaliseren. Met het aangaan van de overeenkomst met PerfectView is altijd minimaal mondelinge kennisgeving gedaan over het gebruik van persoonlijke en bedrijfsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde communicatiemogelijkheden en dienstverlening via e-mail. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt je contact opnemen met PerfectView. Als je een technische vraag of een vraag over algemene ondersteuning hebt, dan kan je een supportaanvraag indienen.