Responsible Disclosure

Kwetsbaarheid ontdekt? Laat het ons zo snel mogelijk weten

Wij vinden de veiligheid van onze systemen, ons netwerk en onze producten erg belangrijk.  Ondanks dat wij heel veel zorg besteden aan security, kan het toch nog voorkomen dat een zwakke plek wordt ontdekt. Indien dat het geval is, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we snel maatregelen kunnen treffen.

Zwakke plekken kunnen op twee manieren worden ontdekt: je loopt ergens per ongeluk tegenaan bij normaal gebruik van een digitale omgeving, of je doet expliciet je best om een zwakke plek te vinden.

Ons responsible disclosure-beleid is geen uitnodiging om ons applicatienetwerk uitgebreid actief te scannen op zwakke plekken. Wij monitoren ons netwerk zelf. Hierdoor is de kans groot dat een scan wordt opgepikt, dat hier onderzoek naar wordt gedaan en er mogelijk onnodige kosten worden gemaakt.

Voor wat betreft onze producten ben je van harte uitgenodigd om in een non-productie omgeving actief op zoek te gaan naar kwetsbaarheden en je bevindingen aan ons te melden. Uit verantwoording naar onze klanten willen we niet oproepen tot hack-pogingen op onze infrastructuur. Echter, ook hiervoor geldt dat we zo snel mogelijk van je willen vernemen zodra er kwetsbaarheden worden gevonden, zodat wij deze adequaat kunnen verhelpen.

Wij willen graag met jou samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen van jou:

 • Jouw bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar security@perfectview.nl
 • Misbruik de zwakheid niet door bijvoorbeeld het downloaden, veranderen of verwijderen van gegevens. Wij nemen je melding altijd serieus en gaan elk vermoeden van een kwetsbaarheid uitzoeken, ook zonder ‘bewijs’.
 • Deel het probleem niet met anderen totdat het is opgelost.
 • Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, van social engineering of hacking tools, zoals vulnerability scanners.
 • Geef ons voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen drie werkdagen op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij behandelen jouw melding vertrouwelijk en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen. Een uitzondering hierop is politie en justitie, in geval van aangifte of indien gegevens worden opgeëist.
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, jouw naam vermelden als de ontdekker.
 • Het is helaas niet mogelijk bij voorbaat juridische stappen tegen je uit te sluiten. We willen elke situatie apart kunnen afwegen. We achten ons zelf moreel verplicht om aangifte te doen op moment dat we het vermoeden hebben dat de zwakheid of gegevens misbruikt worden, of dat je kennis over de zwakheid met anderen hebt gedeeld. Je kunt erop rekenen dat een toevallige ontdekking in onze omgeving niet tot aangifte zal leiden.
 • Als dank voor je hulp bieden wij een beloning voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen, alle betrokken partijen op de hoogte te houden en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem, nadat het is opgelost.

Responsible Disclosure 202001